STATIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ A DŘEVOSTAVEB

Provádíme statické výpočty pro stavební povolení nebo pro výrobní a prováděcí dokumentaci.

Statiku celých dřevostaveb, dřevěných hal nebo jen dílčích dřevěných konstrukcí.

Optimalizujeme konstrukční řešení dřevěných konstrukcí a dřevostaveb s ohledem na ekonomiku a jednoduchost provádění.

Pro výrobce dřevostaveb vypracováváme výrobní dokumentaci stěnových panelů. Pracujeme pro partnery po celé ČR i na Slovensku.

Snažíme se najít takové statické řešení, které respektuje a podpoří architektonický záměr s důrazem na čistotu detailu.

STATIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Celé dřevostavby, střešní konstrukce, vazníky, krovy, sloupy, průvlaky, bednění...

CENY

Za jednodušší statické výpočty účtujeme
5 000 - 10 000 Kč. Návrhy řešíme s ohledem na ekonomiku a jednoduchost provedení.

KONZULTACE

Většinou si vystačíme s telefonem a emailem. případně sdílení pracovní plochy. Nabízíme také on-line nebo osobní konzultaci při návrhu pro architekty a projektanty (pro stálé klienty zdarma).

CENA A TERMÍN

Při určování ceny statických výpočtů vycházíme z odhadované hodinové pracnosti a složitosti zadání.

U jednodušších statických výpočtů lze očekávat ceny řádově
5 000 – 10 000 Kč. Ceny za vypracování složitějších statických výpočtů jsou individuální.

Pracujeme co nejrychleji, proto termín zpracování u jednodušších statických výpočtů bývá obvykle do 5ti pracovních dnů od dodání podkladů.

Na každý projekt, statický výpočet či statické posouzení. Vám rádi obratem připravíme individuální cenovou nabídku s termínem předání.

STATICKÉ VÝPOČTY

Spolupracujeme s architekty či projektanty již při tvorbě architektonické studie, navrhujeme optimální konstrukční řešení stavby pro zajištění prostorové tuhosti s ohledem na jednoduchost provádění estetiku
a cenu.

Pro stavební povolení nabízíme provedení podrobnějšího statického výpočtu, který určí rozměry hlavních prvků nosné konstrukce, výkresy tvarů jednotlivých prvků a krátkou technickou zprávu. Vše v souladu s novou vyhláškou č. 62/2013 Sb.

Pro provádění stavby nabízíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých nosných konstrukcí, návrh všech detailů a montážních styků; tvorbu výrobní dokumentace stěnových panelů dřevostaveb případně s výpisem všech prvků.

NAVRHUJEME A POČÍTÁME TYTO TYPY KONSTRUKCÍ

 • two by four
 • křížem lepené panely CLT – (Novatop, KLH, Stora Enso, Dekpanel)
 • těžký dřevěný skelet
 • sruby a roubenky
 • dřevěné haly
 • domy z I nosníků (Steico, Palco, I-OSB)
 • krovy a tesařské konstrukce
 • střechy z příhradových vazníků
 • masivní lepené pohledové vazníky
 • dřevěné stropy (fošnové, trámové, I nosníky, Posi Joist nosníky, CLT panely, příhradové vazníky)
 • dřevobetonové spřažené stropy
 • speciální ramenáty bednění pro betonáž monolitů
 • lepené rámy
 • prutové kopule
 • prutové prostorové konstrukce
 • rostlé řezivo
 • lepené nosníky (KVH, BSH, Duo, Trio)
 • vrstvené dřevo LVL (Steico Ultralam, Kerto, Microllam LVL)
 • I nosníky (Steico, Palco, I-OSB)
 • ocelové nosníky (válcované, tenkostěnné …)

KONTAKT

Ing. Roman Musil

Ochoz u Brna 454
664 02

+420 702 279 370

Zapsán v živnostenském rejstříku

info@statika-dreva.cz